Hea Rändaja,

     
 
 
     
oled jõudnud Nihatu loodushoiu alale. Siin on põimunud Saaremaa omapärane loodus ja aegade jooksul inimese poolt loodu. Paikkonnal on kõrge loodusväärtus ja kuulub Natura 2000 võrgustikku. Elupaikadest on levinud liigirikkad aruniidud, loopealsed, puiskarjamaad. Vähem on sooniitu, sarapikku ja puisniitu. Kaitsealuseid taimeliike leidub üle kahekümne.

Kui minna tagasi ajalukku, siis asusid siin Roobaka ja Nihatu põliskülade vabadike kohad. Ajalooallikais mainitakse mõlemat küla seoses mõisadega: Nihatu 1414 a, Roobaka 1519 a. Meie päivini on säilinud enamus kunagiste hoonete asemeid, kilomeetreid kiviaedu, vanu põllupeenraid, põllukohti.

Matkarada kulgebki mööda kunagisi põlde ja karjamaid, hõlmates ka endise Roobaka küla Kooli põlistalu valdusi. Võimalik on valida kolme pikkusvariandi vahel: 1, 2 ja 4 km. Rada on tähistatud kadakakeppidega. Huvipunktid on valitud loodusväärtuslikematesse kohtadesse.

Info MTÜ Koolijaagu, 452 8497, 5650 2359